Bliv medlem

Har du lyst til at blive medlem af foreningen?

Årligt kontingent: 150 kr. for et personligt medlemsskab.

Kontingentet indbetales på Kulturloftets konto i Nordea

med tydelig angivelse af navn og adresse.

Kontoen er:

Reg. nr.2360 kt. nr. 0749 899 123

Når betalingen er registreret vil dit medlemsskab blive bekræftet.

Har du lyst til at få yderligere oplysninger om Kulturloftet?

Så kan du henvende dig til:

Formand

Hans Jørgen Lund Jensen

tlf.: 20 74 83 37

e-mail: post@kulturloftet.dk